Eläinsuojelu

Eläinsuojelu on jokaisen meidän vastuulla. Eläinsuojeluvalvonta on viranomaisten asia. Kunnan ja läänineläinlääkärit, poliisit ja terveystarkastajat ovat eläinsuojeluviranomaisia, joihin voi ottaa yhteyttä jos epäilee eläintä kohdeltavan huonosti. Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEYn) vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat voivat myös auttaa. Tältä sivulta löydät tietoa käytännön eläinsuojelusta, vapaaehtoisista eläinsuojeluneuvojista, viranomaisista ja siitä mitä itse voit tehdä eläinten hyväksi.

  • Eläinsuojelu käytännössä
  • Vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat
  • Viranomaiset
  • Mitä itse voit tehdä eläinten hyväksi
  • Usein kysyttyä eläinsuojelusta (Evira)

Eläinsuojelu käytännössä

Käytännön eläinsuojelu alkaa omien eläinten mahdollisimman hyvästä hoidosta ja kaikkien eläinten arvostamisesta sellaisena kuin ne ovat. Ystävällinen suhtautuminen eläimiin kannattaa aina ja ostoksillakin vaikutat eläinten oloihin tekemällä valintoja eläinten hyväksi — tai päinvastoin. Arkipäivän elämässä on lukuisia pieniä asioita, joissa voi vähällä vaivalla ottaa huomioon eläimet ja koettaa toimia niin, ettei aiheuta eläimille haittaa tai vaaraa.
 
Eläinsuojelua voit edistää myös hankkimalla mahdollisimman paljon tietoa eläimistä. Varmasti tulee monia tilanteita, joissa voit käyttää tietojasi eläinten hyväksi. Monia kiinnostaa myös eläinsuojeluneuvojien työ. Neuvojaksi pyrkivältä edellytetään monipuolista kokemusta eläimistä. Neuvojan työ on vaativaa, sillä siinä tarvitaan monenlaista asiantuntemusta. Tarvitaan myös taitoa ja halua tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Neuvojien ensisijainen tehtävä on saada neuvomalla asiat paranemaan. Neuvojien työstä ei makseta palkkaa.

Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry. on Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEYn) jäsenyhdistys. Jäsenyyskin on siis osallistumista, lisäät näin eläinten hyvinvoinnin painoarvoa, tuet yhdistyksen toimintaa ja olet näin mukana myös eläinsuojelutyössä.
Aktiivisia jäseniä ja innokkaita avustajia tarvitaan aina. Tervetuloa toimintaan mukaan!

Vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat

Eläinsuojeluviranomaisten apuna eläinsuojeluvalvontaa kunnissa tekevät Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEYn) valtuuttamat vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat, (Salon alueen yhteystiedot löytyvät eläinsuojeluvalvonta ja -neuvonta sivulta), jotka voivat olla myös paikallisyhdistyksen nimeämiä. He tekevät maanläheistä käytännön työtä.

Vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat käyvät saamiensa ilmoitusten perusteella tarkastamassa paikkoja, joissa epäillään eläinten huonoa kohtelua tai hoitoa. Useimmat tapaukset ovat lieviä ja asioihin saadaan korjaus neuvomalla ja keskustelemalla. Vakavissa tapauksissa asiat siirretään viranomaisten hoidettavaksi.

On tärkeää muistaa, että eläinsuojeluneuvojilla on vaitiolovelvollisuus eli ilmoituksen tekijä ei tule ilmiannon kohteen tietoon – ilmoituksen tekoa ei siis kannata lykätä tämän pelon takia. Jokainen tieto käsitellään luottamuksella, ilmoittajaa ei kerrota eteenpäin. Voit soittaa jopa anonyyminä.

Jos epäilet, että joku kohtelee eläintään huonosti, kannattaa ottaa yhteyttä ensisijaisesti Salon seudulla toimiviin eläinsuojeluneuvojiin, jotka voivat käydä tarkastamassa tilanteen. Tarvittaessa he pyytävät kunnan eläinsuojeluviranomaisten apua. Voit ottaa yhteyttä myös suoraan kyseessä olevan kunnan eläinlääkäriin, terveystarkastajaan tai hätätapauksissa poliisiin. Vasta ilmoituksen perusteella viranomaiset voivat puuttua eläinten huonoon kohteluun.

Viranomaiset

Korkein eläinsuojeluviranomainen Suomessa on Maa- ja metsätalousministeriö (Mmm). Ministeriö ohjaa ja valvoo eläinten hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista maassamme. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena säädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirasto huolehtii säännösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta kunkin aluehallintoviraston toimialueella.

Valvonnan paikallisina viranomaisina kunnissa ja kaupungeissa toimivat kunnaneläinlääkärit, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavat viranhaltijat ja poliisi. Lääneissä eläinsuojelusäädösten noudattamista valvovat läänineläinlääkärit.

Tarkastuseläinlääkärit valvovat eläinten hyvinvointisäännösten noudattamista teurastamoissa ja teurastamoiden alueella. Rajanylityspaikoilla, maastapoistumispaikoilla ja eläinlääkinnällisillä rajatarkastusasemilla lain noudattamisen valvonta kuuluu rajaeläinlääkäreille.

Eläinkuljetusten valvonta maanteillä on poliisin asia, mutta teurastamoiden alueella valvonnasta vastaa tarkastuseläinlääkäri. Koe-eläintoimintaa harjoittavien laitosten valvonta kuuluu aluehallintovirastolle. Kaikki eläinsuojeluviranomaiset voivat puuttua eläimen huonoon kohteluun eläinsuojelulain ja -asetuksen suomin keinoin.

Lue lisää Maa-ja mesätalousministeriön sivuilta ja Eviran sivuilta
(Maa-ja metsätalousministeriö/Eläimet ja terveys/Eläinten hyvinvointi ja Evira/Eläimet)

Mitä itse voit tehdä eläinten hyväksi?

Käytännön eläinsuojelu alkaa omien eläinten mahdollisimman hyvästä hoidosta ja kaikkien eläinten arvostamisesta sellaisena kuin ne ovat. Ystävällisyys eläimiä kohtaan kannattaa aina ja ostoksillakin vaikutat eläinten oloihin tekemällä valintoja eläinten hyväksi — tai päinvastoin. Arkipäivän elämässä on lukuisia pieniä asioita, joissa voi vähällä vaivalla ottaa huomioon eläimet ja koettaa toimia niin, ettei aiheuta eläimille haittaa tai vaaraa. Eläinsuojelua voit edistää myös hankkimalla mahdollisimman paljon tietoa eläimistä. Varmasti tulee monia tilanteita, joissa voit käyttää tietojasi eläinten hyväksi.

Jos epäilet, että joku kohtelee eläintä huonosti tai eläinsuojelulainsäädännön vastaisesti, voit ottaa yhteyttä valvontaeläinlääkäriin tai kiireellisissä tapauksissa virka-ajan ulkopuolella poliisiin.

Valvontaeläinlääkäri
Hornintie 2-4
24800 Halikko
02 778 4720
info@ssey.fi

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEYn) vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat voivat myös auttaa.  Salon Seudulla toimivat vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat löydät täältä.

Voit ottaa yhteyttä myös eläinlääkäriin tai hätätapauksessa poliisiin. Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä.  

Monia kiinnostaa myös eläinsuojeluneuvojan työ. Neuvojaksi pyrkivältä edellytetään monipuolista kokemusta eläimistä. Neuvojan työ on vaativaa, sillä siinä tarvitaan monenlaista asiantuntemusta. Tarvitaan myös taitoa ja halua tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Neuvojien ensisijainen tehtävä on saada neuvomalla asiat paranemaan. Neuvojan työstä ei makseta palkkaa.

Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry on Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEYn) jäsenyhdistys. Jäsenyyskin on siis osallistumista, lisäät näin eläinten hyvinvoinnin painoarvoa, tuet yhdistyksen toimintaa ja olet näin mukana myös eläinsuojelutyössä. Aktiivisia jäseniä ja innokkaita avustajia tarvitaan aina.

Tervetuloa toimintaan mukaan! 

Usein kysyttyä eläinsuojelusta (Evira)

Lue lisää Eviran sivuilta: Usein kysyttävä eläinsuojelusta.

Salon seudun eläinsuojeluyhdistys: Ansaitsemme heille ansaitun rakkauden

Päivittäinen elämämme on täynnä eläimiä tavalla tai toisella. Valitettavasti monet olennot ympäri maailmaa kärsivät väärinkäytöksistä. Salon alueen eläinsuojeluyhdistyksessä uskomme vakaasti, että ihmisten suhteet eläimiin vaikuttavat eläinten hyvinvointiin. Siksi haluamme varmistaa, että kaikkia eläimiä kohdellaan inhimillisesti, vastuullisesti ja kunnioittavasti.

Jos olet eläinten hyvinvoinnin puolustaja, tutustu ehdottomasti tähän artikkeliin. Tältä sivulta löydät tietoa oikeuksistamme, käytännöistämme, viranomaisistamme, lemmikkineuvonnastamme ja monesta muusta!

Freedom oikeudet eläinten hyvinvoinnista:

Nämä ovat joitakin vapauden oikeuksien kannatamme täällä Salon seudun Animal Welfare Association.

Vapaus nälästä ja janoista

Varmistamme, että eläimillä on pääsy makeaan veteen ja ruokaan terveyden ja elinvoiman ylläpitämiseksi. Se riippuu kuitenkin erityyppisistä eläimistä. 

Tarjoamme pennuille, aikuisille koirille, tiineille kissoille ja vanhemmille kissoille kaikenlaista ruokaa aikataulun mukaan.

Vapaus epämukavuudesta

Tarjoamme eläimille tarkoituksenmukaisen ympäristön, johon kuuluu suoja ja mukava lepotila. Täällä tarjoamme normaalisti pehmeät vuodevaatteet ja alueen, jolla on oikea lämpötila, joka ei ole liian kylmä tai kuuma, matala melutaso ja pääsy luonnonvaloon. 

Jos eläin on ulkona, suojaamme heitä suojaamaan niitä elementeiltä sekä sopivilta ruoka- ja vesikulhoilta, jotka eivät jääty tai kaadu.

Vapaus kivusta, loukkaantumisesta tai taudista 

Helpotamme heidän kipua tarjoamalla nopean diagnoosin ja hoidon. Se koostuu eläinrokotuksista, eläinten seurannasta, vammojen hoidosta ja asianmukaisten lääkkeiden antamisesta.

Vapaus ilmaista normaalia käyttäytymistä

Tarjoamme riittävästi tilaa, asianmukaiset tilat ja sellainen eläinlaji. Ymmärrämme, että eläinten on pystyttävä olemaan vuorovaikutuksessa muiden kaltaistensa kanssa tai välttämään niitä. 

Annamme heille tilaa venyttää jokainen ruumiinosa (nenästä hännään) ja juosta, hypätä ja leikkiä. Lisäksi tämä voi olla erityisen haastavaa, kun eläimiä pidetään yksittäisissä kenneleissä.

Vapaus pelosta ja ahdistuksesta

Varmistamme, että eläinten olosuhteet ovat terveelliset, jotta eläimet eivät pääse kärsimään ja kärsimään. Ymmärrämme, että eläimen henkinen terveys on yhtä tärkeä kuin sen fyysinen terveys. Niiden kunto voidaan ylläpitää estämällä ylikuormitus ja antamalla riittävästi rikastumista ja turvallisia piilotiloja.

Näiden viiden elementin omaksuminen tukee hoidossamme olevien eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja antaa adoptoijille parhaan mahdollisen käsityksen heidän persoonallisuudestaan.

Eläinten hyvinvoinnin opettaminen lapsille

Uskomme, että empatian ja rakkauden hyödyntäminen eläimiä kohtaan nuorena on loistava tapa parantaa paitsi eläinten hyvinvointia myös lasten yleistä emotionaalista terveyttä. Lisäksi koirat, kissat ja muut seuralaiset ovat merkittävä osa nykymaailmassa elämistä. Kun lapset oppivat huolehtimaan eläimestä, he todennäköisesti luovat terveellisiä, rakastavia suhteita lemmikkeihinsä koko elämänsä ajan.  

Uskomme täällä Salon alueen eläinsuojeluyhdistyksessä, että vastuullinen lemmikkieläinten hoito auttaa kehittämään lapsen terveellistä itsetuntoa ja kypsyyttä. Lemmikkien hoidon opettaminen auttaa heitä rakastamaan eläimiä kasvaessaan. Kun pyrimme rakentamaan paremman sukupolven ihmisiä, voimme luoda paremman tulevaisuuden sekä ihmisille että eläimille.

Koska olemme Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) jäsen, voimme auttaa edistämään eläinten hyvinvoinnin merkitystä tukemalla yhdistyksen toimintaa.

Tapaa ihmisiä, jotka auttavat eläinten hyvinvointia

Vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat

Vapaaehtoiset eläinten hyvinvointineuvojat ovat Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) valtuuttamia ihmisiä, jotka auttavat eläinten hyvinvointiviranomaisia ​​Suomen kunnissa.

Nämä ihmiset vierailevat paikoissa, joissa epäillään eläimien huonoa kohtelua tai hoitoa. He ovat vastuussa ihmisten auttamisesta ehkäisemään eläinten väärinkäyttöä neuvonnan ja keskustelun avulla. Vakavissa tapauksissa ne kuitenkin luovutetaan viranomaisille.

Muistettavia asioita:

  • On tärkeää muistaa, että eläinten hyvinvointineuvojilla on luottamuksellisuusvelvoite. Jokaista tietoa kohdellaan luottavaisin mielin, joten voit jopa soittaa nimettömästi.
  • Jos epäilet, että joku kohtelee eläintä huonosti, ota heti yhteyttä Salon alueen eläinten hyvinvoinnin neuvonantajiin. Kun se on tehty, he tulevat käymään ja tarkistamaan tilanteen. 
  • Vakavissa tilanteissa voit hakea apua kunnallisilta eläinsuojeluviranomaisilta. 
  • Voit myös ottaa yhteyttä suoraan eläinlääkäriin, terveystarkastajaan tai hätätilanteessa poliisiin. 
  • Muista, että viranomaiset käsittelevät vain eläinten pahoinpitelyä tietojesi perusteella.

Viranomaiset

Suomen korkein eläinsuojeluviranomainen on maa- ja metsätalousministeriö tai MMM. He ohjaavat ja seuraavat maan eläinten hyvinvointia koskevia määräyksiä. Elintarviketurvallisuusviranomainen (Evira), joka tunnetaan myös nimellä ”valtionhallinto”, varmistaa, että eläimistä huolehditaan eikä kukaan riko sääntöjä.

Kuntien ja kaupunkien paikallisviranomaisia ​​kutsutaan kuitenkin ”kunnallisiksi eläinlääkäreiksi”, ”kunnan terveystarkastajiksi” ja ”poliiseiksi”. Maakunnissa eläinlääkärit valvovat eläinten hyvinvointia koskevien määräysten noudattamista.

Eläinten julmuuteen liittyviä yleisiä kysymyksiä

Koska olemme käsitelleet joitain eläinten hyvinvoinnin taustalla olevia mekanismeja, tarkastellaan joitain erityisiä käytäntöjä, jotka voivat johtaa eläinten julmuuteen. Tässä on joitain tapauksia, jotka sinun on tiedettävä, kun sinun on soitettava neuvojille tai viranomaisille. 

Eläinten taistelu

Olipa kyseessä härkätaistelu, kukkulataistelu, koiran taistelu tai mikä tahansa muiden eläinten välinen konflikti, tämäntyyppiset väärinkäytökset ovat kauhistuttavimpia näkökohtia eläimiin kohdistuvassa julmuudessa. Näissä tapahtumissa he pitävät yhden eläimen toista vastaan, mikä johtaa ainakin yhden eläimen kuolemaan.

Pentu- ja kittimyllyt

Pentu- ja kissamyllyt ovat yrityksiä, jotka kasvattavat eläimiä myymään vauvoja kohtuuttomaan hintaan lemmikkikaupoissa ja verkossa. Valitettavasti nämä pienet ottajat ovat usein syntyneet synnynnäisissä olosuhteissa, jotka heikentävät heidän elämänlaatuaan.

Lisäksi niitä pidetään pienissä häkeissä, joissa ei ole mitään vapautta. He ovat usein likaisia, aliravittuja ja traumaattisia. Joissakin tapauksissa heidät myös lyötään ja hyväksikäytetään.

Tehdasviljely

Kun ajattelemme tehtaita, kuvittelemme televisioiden, jääkaappien ja huonekalujen valmistettuja osia. Valitettavasti eläinten julmuuteen liittyy myös viljelymaailma. Tehtaalla kasvatettuja eläimiä pidetään usein esineinä, eikä niistä huolehdita lainkaan. 

Viljelijät pakkaavat mahdollisimman monta eläintä tiettyyn tilaan tarjoamalla mahdollisimman vähän eläinlääketieteellistä hoitoa, koska he voivat päästä eroon käyttäessään näitä köyhiä olentoja, kunnes he kuolevat uupumukseen tai sairauteen.

Eläinten kasaaminen

Et ehkä tiedä tästä, muttajotkut eläinten julmuuden muodot tulevat myös ystävällisyydestä. Ihmiset, jotka pitävät eläimiä, uskovat pelastavansa nämä eläimet ja kohtelevat heitä ystävällisesti. Koska heidän talossaan on niin paljon lemmikkejä, heillä on taipumus unohtaa terveyttään eikä heillä ole kykyä antaa heille tarvitsemaansa asianmukaista hoitoa.

Viihde-eläimet

Jotkut eläimet rakastavat esiintyä. Hevoset nauttivat kilpa-ajoista, koirat saavat usein paljon henkistä ja fyysistä stimulaatiota tapahtumista, kuten Frisbee ja monet muut.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki eläimet on suunniteltu toimimaan. Valitettavasti jotkut joutuvat harjoittelemaan – ruoskista nautakarjaan, ruoan ja veden pidättämiseen. On ollut tapauksia, joissa useita vesieläimiä on tapettu työskenneltäessä kouluttajiensa kanssa meripuistoissa.

Tämäntyyppiset eläimet on rakennettu uimaan satoja tai tuhansia neliökilometrejä meressä. Siksi jos heitä pidetään vankeina pienissä säiliöissä, he voivat kärsiä masennuksesta ja aiheuttaa aggressiivista käyttäytymistä. Sama koskee villieläimiä, joita käytetään temppujen tekemiseen sirkuksissa. Esimerkiksi lionit pelkäävät luonnollisesti tulta ja joutuvat hyppäämään tulirenkaiden läpi, jotta väkijoukot voivat taputtaa ja pitää hauskaa.

Lopuksi

eläimet ovat kauniita olentoja, jotka ansaitsevat kunnioituksen ja suojelun. He eivät ole aggressiivisia ihmisiä kohtaan, ellei heitä uhkaa, ja olemme jo varastaneet suuren osan heidän villieläintilastaan ​​omiin itsekkäisiin tarpeisiimme. Auta näitä köyhiä eläimiä liittymällä kanssamme edistämään eläinten hyvinvointia täällä Salon alueen eläinsuojeluyhdistyksessä!

Jos haluat tiedustella, voit soittaa meille numeroon 044-2636-422 tai lähettää meille sähköpostia osoitteeseen henni.johansson@hotmail.com. Voit myös siirtyä verkkosivustomme Yhteystietosivulle ja selvittää, miten voit tavoittaa meidät.

Salon alueen eläinsuojeluyhdistys toimii myös lukuisilla sosiaalisen median alustoilla pysyäkseen ajan tasalla ja verkossa tapahtuvien tapahtumien kanssa. Voit seurata meitä Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa ollaksesi yhteydessä kampanjatietoihimme.