Testisivu

Salon seudun eläinsuojeluyhdistys ry

Toiminta-ajatus

Yhdistys on perustettu 13.4.1897 ja se toimi vuoteen 1985 asti nimellä Salon Eläinystävät. Yhdistyksen nimi on tänä päivänä Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y., josta epävirallisesti käytetään lyhennettä SSEY. Yhdistys toimii eläinten hyvinvoinnin ja suojelun edistämiseksi Salon seudun alueella. Jäseniä yhdistyksellä oli vuonna 2015  242 kpl. Yhdistys on Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEY) jäsenyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Yhdistyksen toiminta perustuu täysin vapaaehtoiseen toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua
 • neuvoo ja opastaa eläinten omistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia
 • harjoittaa valistustoimintaa
 • järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä, kampanjoita ja muita tilaisuuksia
 • toimii tavoilla, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua ja eläinten omistajien rakkautta sekä ymmärrystä eläimiä kohtaan 

Käytännön toiminta

Koska yhdistyksellä ei ole ollut kiinteitä toimitiloja, yhdistys ei ole pystynyt kunnolla hoitamaan yhtäkään eläintä. Vuoden 2015 marraskuussa yhdistys on hankkinut tilat, joihin talven aikana ollaan rakennettu eläinten ensisijoituskohde. Samoihin tiloihin tulee yhdistyksen laajentunut kirpputori sekä toimisto!

Yhdistys pystyy nyt toimimaan eläintenhoidossa ja vastaanotossa paremmin, palvelemaan viranomaisia myös yöaikaan, jolloin poliisi saa toimitettua mm koirat suoraan yhdistyksen tiloihin Salon keskustaan. Tilat eivät ole pitkäaikaismajoitusta varten vaan lääkityksen, perustutkimuksen, mahdollisten testien ja hoidon jälkeen eläimet siirtyvät Sijaiskoteihin odottamaan omaa loppuelämänkotiaan.

Sijaiskotitoiminta on täysin vapaaehtoiselta pohjalta toimivaa hoitotoimintaa vapaaehtoisten kodeissa. Mikäli tällaisia väliaikaisia koteja ei löydy, myöskään hoitotoimintaa ei kyetä harjoittamaan tai tukemaan. Hoidettavat eläimet ovat yleensä ”huostaan otettuja” tai muita vastaavia tai täysin luonnonvaraisia. ”Huostaan otettu” käsite kattaa tässä myös tapaukset, joissa henkilö on saatu luopumaan huonosti hoidetusta eläimestään vapaaehtoisesti ilman varsinaista viranomaisten määräystä. 
Yhdistys tukee yksityisten henkilöiden harjoittamaa eläinten hoitotoimintaa niin ettei yksityishenkilölle tule kustannuksia eläimen elämiseen kuluvista tarpeista. Korvaus kattaa eläimen hoitokulut (ruoka, hiekka tai lämmityskulut) sekä muut eläimen hoitoon liittyvät kulut. Lisäksi yhdistys maksaa kulut, jotka aiheutuvat hoidossa olevien eläinten lääkärinhoidosta, kuten sterilointi/kastrointi, madotus, antibiootit.

Ehdottomana periaatteena on, että yhdistyksen luovuttamat aikuiset eläimet ovat leikattuja, rokotettuja ja madotettuja.

Toiminta villiintyneiden eläinten hyväksi

Yhdistys pyrkii tekemään kasvavassa määrin yhteistyötä Salon kaupungin, valvontaeläinlääkärin, Salon Poliisin ja Salon eläinlääkäriasemien kanssa villiintyneiden kissojen pyydystämisessä sekä muiden luonnonvaraisten loukkaantuneiden eläinten hoidossa. Niin villiintyneiden kuin luonnonvaraisten eläinten hoito on täysin Eläinsuojeluyhdistyksen varojen kautta mahdollista. Näihin ei saada suoranaista tukea mistään, ja kaikki varat ovat itse hankittava, eli mahdollista vain teiltä saatujen rahalahjoitusten kautta – KIITOS kaikille!


Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi:

 • Kissojen pyydystämisessä käytettävien loukkujen hankinta- ja kunnossapitokulut
 • Loukuissa houkuttimena käytettävä kissanruoka
 • Yön yli tarkkailussa olevien luonnonvaraisten eläinten ruoka ja muut kulut
 • Viranomaisia avustettaessa, esim. suurissa kissapopulaatioissa, jos pyydystettäviä villiintyneitä, sisäsiittoisia ja sairaaksi todettuja kissoja on paljon, tarvitaan paikan päällä ammattitaitosta ampujaa, eli koulutettua metsästäjää, jolle yhdistys tarvittaessa maksaa kulukorvauksen. Metsästäjien apua käytetään myös virka-ajan ulkopuolella luonnonvaraisten eläinten eläinsuojelulain mukaiseen lopetukseen. (Päivitetty 6/2017)
 • Pyydystämisen jälkeen loukut on puhdistettava ja desinfioitava huolellisesti, joten puhdistuksessa ja desinfioinnissa käytettäviä desinfiointiaineet
 • Luonnonvaraiset eläimet toimitetaan Turun Esy:n luonnonvaraisteneläinten hoitolaan, jonne tulee Salosta 55 km/suunta.

Tiedotus- ja valistustoiminta

Yhdistys julkaisee ”Kuulumisia” -jäsenlehteä kerran vuodessa. Tiedotteen tavoitteena on jakaa tietoa yhdistyksen toiminnasta ns. rivijäsenille, jotka eivät ole aktiivitoiminnassa mukana sekä innostaa jäseniä aktiivisempaan osallistumiseen.

Muita yhdistyksen tiedotus-, valistus- ja vaikutuskanavia ovat muun muassa:

 • Yhdistyksen kotisivut, jossa kerrotaan kaikki oleelliset tiedot yhdistyksestä ja sen toiminnasta
  Yhdistyksen Facebook sivut toimivat nykypäivänä nopeana tiedotusvälineenä ja sitä kautta monen akuutin asian tiedottaminen tavoittaa mahdollisimman monta, mahdollisimman nopeasti. esimerkiksi kadonneet ja löytyneet lemmikit kohtaavat
 • Erilaisissa varainhankintatempauksissa ja -tilaisuuksissa jaetaan eläinsuojeluun ja eläintenpitoon liittyvää materiaalia, esitteitä sekä julisteita
 • Yhteistyötä Salon kaupunkiin kehitetään jatkuvasti
 • Paikallisille lehdille tarjotaan jutun aiheeksi yhdistykseen ja eläinsuojeluun liittyviä aiheita ja tätä kautta pyritään saamaan lisää julkisuutta ja tukea asioillemme
 • Järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, jossa teemana on jokin eläinsuojeluun tai eläintenpitoon liittyvä asia
 • Järjestämällä esittelytilaisuuksia  yhdistyksestä ja sen toiminnasta julkisissa tiloissa ja rakennuksissa esim. kaupungin kirjastossa
 • Erilaiset eläinsuojelua edistävät tempaukset

Salon seudun eläinsuojeluyhdistys: Tavoitteenamme

Tervetuloa Salon alueen eläinsuojeluyhdistyksen verkkosivuille! Suomen eläinsuojeluyhdistyksen (SEY) jäsenenä edistämme eläinten hyvinvointia ja suojelemme niitä parhaalla mahdollisella tavalla estämällä eläimiä jatkamasta kipua ja kärsimyksiä. Yhteisömme projektit perustuvat kokonaan vapaaehtoistoimintaan.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tehtäväämme, lue sitten saadaksesi lisää ideoita tavoitteistamme, toiminnastamme, toiminnastamme ja monesta muusta!

Keitä olemme ja miten se aloitti

Yhdistys perustettiin 13. huhtikuuta 1897 ja toimi vuoteen 1985 saakka nimellä Salon Eläinystävät. Nykyään meitä kutsutaan nyt ’Salon Region Animal Welfare Associationiksi’, jota epävirallisesti lyhennetään nimellä SSEY. Yhdistys perustettiin edistämään eläinten hyvinvointia ja suojelua Salon seudulla.

Olemme vapaaehtoisjärjestö, johon kuuluu 242 jäsentä vuodesta 2015 alkaen. Päätavoitteemme on kouluttaa ja antaa tietoa eläinten hyvinvoinnista, eläinten hoidosta, eläinten torjunnasta ja muista eläimiin liittyvistä huolenaiheista. Salon alueen eläinsuojeluliiton kampanjat aktiivisesti eläimiin kohdistuvan julmuuden ja lemmikkien laiminlyönnin torjumiseksi, mukaan lukien aktiviteetit, kuten koirataistelut, hevostappelut ja villieläimet, joita käytetään viihteeksi.

Tavoitteet

Missiomme

Salon seudun eläinsuojeluyhdistys pyrkii kehittämään vahvoja johtajia, edistämään käytäntöjä ja kehittämään yhteistyötä edistääkseen eläinten hyvinvoinnin ammattia yhtenäisellä äänellä.

 • Jaamme tietoja eläinten hyvinvointi- ja valvontavirastojen välillä ja sisällä.
 • Haluamme parantaa eläinten hyvinvointi- ja valvontavirastojen kuvaa.
 • Pyrimme tarjoamaan jäsenillemme koulutusmahdollisuuden.

Se, mitä puolustamme

Lemmikkimme sitoutuminen, hoito ja huomio ovat tärkeä osa elämän merkitystä.

 • Uskomme elämän sisäiseen ihmisarvoon ja pyhyyteen.
 • Meillä on vastuu lievittää heidän kärsimystään.
 • Haluamme estää eläinten julmuuden kaikkialla maailmassa.
 • Olemme vakaasti sitä mieltä, että ihmisten tulisi kohdella kutakin eläintä mahdollisimman ystävällisesti.
 • Meidän on suojeltava kärsiviä eläimiä ja hoidettava niitä.
 • Ymmärrämme, että arvojemme, päätöstemme, käytöksemme ja käyttäytymisemme tulisi antaa sävy ja olla mallina muille heidän hoidossaan ja hoidettaessa eläimiä.

Perusarvomme

Rehellisyys

 • Olemme kommunikoimassa johdonmukaisesti, totuudenmukaisesti ja rehellisesti organisaation sisällä ja ulkopuolella.
 • Otamme vastuun teoistamme.
 • Tavoitteenamme on tarjota rehellistä ja tarkkaa tietoa virastopolitiikoistamme, menettelyistämme ja ohjelmistamme.

Kunnioitus

 • Me eielä kaikkia eläimiä kunnioittavasti ja arvokkaasti.
 • Luomme jäsenillemme avoimen ympäristön, joka kannustaa ja pyytää kaikkia sidosryhmiä.
 • Tunnistamme jokaisen yksilön tai ryhmän arvon.
 • Tunnustamme muiden sosioekonomiset, kulttuuriset, etniset ja filosofiset erot.
 • Kannatamme kunnioittavaa käyttäytymistä yksilöllisten ja organisatoristen esimerkkien avulla.

Vastuullisuus

 • Toimimme oikein ja noudatamme organisaation ohjeita.
 • Tarjoamme eläimille inhimillistä kohtelua ja hoitoa.
 • Löydämme tapoja parantaa toimintaa, palvelujen toimittamista ja tavoittaa huippuosaamista.
 • Jaamme tietoja, koulutamme ja teemme yhteistyötä muiden kanssa.

Oikeudenmukainen ja oikeudenmukainen

 • Menäemme hyvän arvostelukyvyn sen sijaan, että tekisimme johtopäätöksiä.
 • Kuuntelemme ja pohdimme vastakkaisia ​​ajatuksia.
 • Teemme järkeviä päätöksiä ilman henkilökohtaista puolueellisuutta.
 • Sovellamme johdonmukaisia ​​periaatteita päätöksenteossa samalla kun sallimme joustavuuden.

Myötätuntoinen

 • Pyrimme vastaamaan ihmisten ja eläinten fyysisiin ja psykologisiin tarpeisiin.
 • Edistämme ja tuemme hallituksen ja henkilöstön kehittämistä.
 • Tarjoamme eläimille inhimillisen ja arvokkaan kuoleman sopivilla menetelmillä.
 • Laajennamme hoidon ja myötätunnon periaatteet kaikkiin eläimiin.
 • Tarjoamme tukevan ympäristön käsitellessä eutanasiaa ja surua.

Rakenna suhteita

 • Haluamme edustaa organisaatiota ammattimaisesti.
 • Pyrimme edistämään positiivisia ja yhteistyösuhteita muihin virastoihin, organisaatioihin ja henkilöihin.

Visio ja pitkän aikavälin tavoitteet

 • Yhdistyksemme pyrkii olemaan ääni eläinten hyvinvoinnin tehokkaalle hallinnalle ja muille asiaan liittyville asioille täällä Suomessa.
 • Yhdistyksemme pyrkii olemaan eläinten hyvinvoinnin ja muiden organisaatioiden toimintaa koskevan tiedon, parhaiden käytäntöjen, osaamisstandardien ja teollisuuden tietojen lähde.
 • Yhdistyksemme haluaa viraston johtamisen ja valittujen johtoryhmien jatkuvaa ammatillista kehittämistä.
 • Yhdistyksemme haluaa olla tukiasema vankalle kokemusten, asiantuntemuksen, ideoiden ja resurssien verkostolle, jonka jäsenet, jotka edustavat eläinten hyvinvointi- ja valvontaorganisaatioiden täydellistä monimuotoisuutta, jakavat mielellään.
 • Yhdistyksemme pyrkii olemaan haluttu kumppani teollisuuden ja siihen liittyvien eläinten hyvinvointijärjestöjen kanssa, jotka pyrkivät yhteisiin tavoitteisiin ja etuihin ammatin edistämisessä.
 • Yhdistyksemme pyrkii toimimaan tarvittavan infrastruktuurin, henkilöstön johtajuuden ja taloudellisen kapasiteetin avulla, jotta se voi täyttää tehtävänsä huipputasolla.

Käytännön toiminta

Toimintamme

 • eläinten hyvinvointikeskus

Eläinsuojelukeskus tekee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa keskeisen roolin SSEY: n pyrkimyksissä luoda yhteyksiä kotimaassa ja kansainvälisesti. Tämä ohjelma parantaa sääntelykäytäntöjä eläinten tiedottamis-, koulutus- ja koulutusresurssien kehittämiseksi.

 • Eläinsuojelulaki Eläinsuojelulaissa

määrätään tiettyjen eläinten kuljetuksesta, myynnistä ja käsittelystä. Se sisältää rajoituksia koiran maahantuonnille jälleenmyyntiä varten, kieltoja eläintappeluyrityksille ja säännöksiä henkilökohtaisten lemmikkieläinten varkauksien estämiseksi.

 • Eläinten hoidon hätäohjelmat

SSEY: n eläinten hoidon hätäohjelmat vahvistavat lemmikkien turvallisuuden ja hyvinvoinnin katastrofien aikana. Ymmärrämme, että eläinten turvallisuus hätätilanteissa on merkittävä tekijä lemmikkieläinten omistajien hyvinvoinnin varmistamisessa.

 • Hevosen suojelulaki

tarkoituksena on lopettaa Hevosensuojelulain”haavautuminen” (menettely, jossa hevosille altistetaan kemiallisia ärsytyksiä kävelyn parantamiseksi). He käyttävät tätä yleensä pitääkseen väsyneet hevoset osallistumasta näyttelyihin, näyttelyihin, myyntiin tai huutokauppoihin.

Tilat eivät ole pitkäaikaista majoitusta varten, mutta lääkityksen, perustutkimuksen, testien ja hoidon jälkeen autamme eläimiä muuttamaan sijaiskodeihin odottamaan lemmikkien omistajien hyväksymistä. 

Tässä hoidetut eläimet ’yleensä otetaan hoitoon’. Tämä käsite kattaa tapaukset, joissa henkilö on vapaaehtoisesti hylätty huonosti hoidetusta eläimestä ilman viranomaisten todellista määräystä. Yhdistys tukee yksityishenkilöiden harjoittamaa eläinten hoitotoimintaa eläimen tarpeiden kattamiseksi. Korvaus kattaa eläimen hoitokustannukset (ruoka, hiekka tai lämmitys) sekä muut eläimen hoitoon liittyvät kustannukset. Lisäksi yhdistys maksaa hoidettujen eläinten hoitokustannukset, kuten sterilointi / kastraatio, madonpoisto ja antibiootit.

Aktiviteetteja villieläimille

Yhdistys tekee usein yhteistyötä Salon kaupungin, Valvontalääkäriin, Salon Poliisin ja Salon eläinlääkäreiden kanssa villikissojen saamiseksi ja muiden villisti loukkaantuneiden eläinten hoitamiseksi. Sekä villien että kotieläinten hoitaminen on täysin mahdollista Salon alueen eläinsuojeluyhdistyksen varoilla. Näille ei ole suoraa tukea missään, ja kaikki varat ovat omavaraisia ​​- se on mahdollista vain rahalahjoituksilla. Kiitos!

Mihin varoja käytämme:

 • Kissojen pyydystämiseen käytettyjen ansojen hankinta- ja ylläpitokustannukset
 • Kissanruoka, jota käytetään houkuttimena loukkuissa
 • Ruokien ja muiden yön yli tapahtuvien villieläinten kulut Palkkaamme
 • koulutetun metsästäjän, jonka järjestö korvaa tarvittaessa. Metsästäjien apua käytetään työaikojen ulkopuolella villieläinten lopettamiseen eläinten hyvinvoinnista annetun lain mukaisesti. (Päivitetty 6/2017)
 • Puhdistuksessa ja desinfioinnissa käytetyt desinfiointiaineet.

Tiedotus- ja valistustoiminta

Yhdistys julkaisee Uutiset-jäsenlehden kerran vuodessa. Tiedotteen tarkoituksena on jakaa tietoa yhdistyksen toiminnasta. Muille jäsenille, jotka eivät ole mukana aktiivisessa toiminnassa, mutta haluavat innostaa muita osallistumaan lähetystyöhömme, käytämme tätä toimintaa auttaaksemme. 

Muut yhdistyksen tiedotus-, koulutus- ja vaikuttamiskanavat ovat:

 • Yhdistyksen verkkosivusto, joka tarjoaa kaiken olennaisen tiedon yhdistyksestä ja sen toiminnasta.
 • Nykyään yhdistyksen Facebook-sivut toimivat luotettavana välineenä. Tämän avulla voimme kertoa monista asioista, jotka voivat tavoittaa mahdollisimman monen ihmisen mahdollisimman nopeasti. Esimerkki tästä on: Kadonnut ja löydetyt lemmikit.
 • Eläinten hyvinvointiin ja karjanhoitoon liittyvää materiaalia, esitteitä ja julisteita jaetaan erilaisissa varainhankintatapahtumissa.
 • Yhteistyötä Salon kaupungin kanssa kehitetään jatkuvasti.
 • Paikallislehdille tarjotaan yhdistymiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyviä aiheita. Tämän avulla pyrimme saamaan lisää julkisuutta ja tukea asioihimme.
 • Erilaisia ​​tapahtumia, joiden aihe liittyy eläinten hyvinvointiin tai karjanhoitoon.
 • Esityksiä yhdistyksestä ja sen toiminnasta julkisissa tiloissa ja rakennuksissa.
 • Erilaisia ​​julkisia materiaaleja eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ota yhteyttä

Voit selata merkintöjä, jotka käsittelevät eläinten hyvinvointia, adoptiota ja monia muita. Jos haluat oppia lisää meistä, voit lukea blogisi ja tutkia eläinten kauneutta. 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä osoitteeseen ssey.salo@gmail.com tai soita meille numeroon 040-7407390.